Şifalı Su
şifalı suyun içmece olarak faydaları şifalı suyun kaplıca olarak faydaları

 

KİMYASAL ANALİZ RAPORU

* Tarihin çok eski derinliklerinden bugüne kadar şifalı etkileri bilinerek insanlar tarafından kullanılan Ayaş içmece ve kaplıca suyu, sıcaklığı, radyoaktivitesi ve içerisindeki mineraller bakımından dünyaca ünlü Avrupa’daki Karlovy Vary suyunun benzeridir. İçme olarak dünyada bu özelliklere sahip üçüncü bir su yoktur. Banyo olarak da şifalı etkisi bakımından yurdumuzda bulunan diğer sıcak kaplıca sularının başında yer alır. Toplam Mineralizasyon 10038,9 mg/ lt.

BİR LİTRE SUDA BULUNAN MADDELER

 KATYONLAR    
 MİLİGRAM     
 MİLİVAL  MİLİVAL
Potasyum İyonu (K) 
 45.5
 1.17  0.82
Sodyum İyonu (Na)
 2248.5  97.76  68.70
Kalsiyum İyonu (Ca)  687.5  34.38  24.16
Magnezyum İyonu (Mg)  97.6  8.13
 5.72
Demir İyonu (Fe)  10.0
 0.53
 0.37
Alüminyum İyonu (AI) 
 3.0  0.33  0.23
TOPLAM   3092.1   
 142.30 
 100.00
 ANİYONLAR      
 Klor İyonu (CI)
 2165.5  61.00
 42.87
 Sülfat İyonu (So4)    
 3000.0
 62.50 
 43.92
 Hidrokarbonat İyonu (HCO3)  1146.8  18.80  13.21
 TOPLAM  
 9404.4 
 142.30  
 METASİLİS ASİDİ (H2SiO3) 
 39.5  Milimol  
 TOPLAM  9443.9    
 SERBEST KARBONİK ASİD (Co2)  595.0  13.52  
 TOPLAM 
 10038.9